Aanmelden

Kinderen jonger dan vier jaar


Als een kind vier jaar is kan het naar de basisschool. Op deze pagina lees je alles over het aanmelden van je kind op onze school.

 

Informatieochtenden
Wil je misschien je kind bij ons aanmelden? Kom dan eerst naar een informatieochtend! Bezoek de informatieochtend bij voorkeur voordat je kind drie jaar is.
Data van de informatieochtenden vind je in de agenda. Daar vind je ook de coronamaatregelen die wij tijdens de informatieochtend hanteren. 

Hoe meld ik mijn kind aan? 

Om je kind bij ons aan te melden gebruik je dit formulier: Aanmeldingsformulier kleuterklas 1 (voor kinderen jonger dan 4 jaar). Ook als een ouder broertje of zusje al op onze school zit, is het noodzakelijk dat je een aanmeldformulier bij ons inlevert.


Graag invullen en ondertekend inleveren:

 • bij voorkeur per e-mail: gescand naar administratie@wadw.school 

 • persoonlijk inleveren bij de leerlingenadministratie op school op dinsdag (09:00-11:00)

 • per post naar:

  Waldorf aan de Werf
  t.a.v. Leerlingenadministratie
  Werengouw 85
  1024 NN Amsterdam


Je ontvangt per e-mail een bewijs van aanmelding, waarop staat met welke gegevens
je kind geregistreerd is. Controleer je of alle gegevens correct zijn verwerkt?

Wanneer moet ik mijn kind aanmelden? 

Het aanmelden van je kind(eren) kan vanaf 2 jaar tot en met 3 jaar en enkele maanden. De sluitingsdata voor het inleveren van het formulier:

Geboortedatum kind :  

 1 mei t/m 31 augustus 2017

 1 september t/m 31 december 2017 

 1 januari t/m 30 april 2018     

 1 mei t/m 31 augustus 2018

 
Inleveren uiterlijk op :  
 

2 oktober 2020

12 februari 2021 

21 mei 2021      

15 oktober 2021   

Lotingsdatum (indien nodig): 
  

8 oktober 2020

18 februari 2021

27 mei 2021

28 oktober 2021


Plaatsing

Het toedelen van plaatsen wordt geautomatiseerd uitgevoerd. Hierbij zijn de directeuren van de scholen aanwezig. Elk kind heeft een gelijke kans op het krijgen van een plaats, met uitzondering van twee voorrangscriteria:

1. Broertjes en zusjes van leerlingen, indien deze met elkaar in gezinsverband leven.
2. Kinderen van een medewerker van Stichting Geert Groote Scholen of Waldorf aan
de Werf.

Loting

Wanneer er meer aanmeldingen dan plaatsen zijn, wordt er geloot. Je kind loot dan mee in volgorde van de door jou opgegeven scholen.

Definitief inschrijven

Na de plaatsingsronde nemen wij binnen een week contact met je op. Als je gebruik wilt maken van de plaats voor jouw kind, volgt daarna de definitieve inschrijving.

Uitgeloot... Wat nu? 

Als je kind is uitgeloot bij Waldorf aan de Werf, kan je hem / haar meteen opgeven voor een andere school in het Amsterdamse centrale toelatingssysteem. Alle informatie vind je in de Schoolwijzer Amsterdam. Je bent dan verzekerd van een plaats voor je kind.

Contact
Heb je nog vragen over de aanmelding of plaatsing, dan kan je contact opnemen met de
leerlingenadministratie: administratie@wadw.school .

Meer informatie over de aanmeldprocedure

Centraal aanmeldbeleid basisscholen

In Amsterdam is in 2016 een centraal aanmeldsysteem voor de basisscholen ingevoerd waarbij ouders voorrang krijgen op een school die dicht in de buurt van het huisadres staat. Waldorf aan de Werf doet niet mee met dit centrale lotingssysteem, maar met een aparte loting met een klein aantal andere scholen.

Waarom doet Waldorf aan de Werf niet mee met het centrale aanmeldsysteem?

Waldorf aan de Werf valt onder schoolbestuur Stichting Geert Groote Scholen. Stichting Geert Groote Scholen vindt het belangrijk dat ouders een school van hun voorkeur mogen kiezen, ongeacht waar ze wonen. Samen met 11 andere kleine schoolbesturen in Amsterdam hebben de scholen van Stichting Geert Groote Scholen daarom een eigen lotingsronde, waarbij geen voorrang wordt gegeven op basis van postcode of afstand tot de school.

Hoe gaat dat in de praktijk? 
Er zijn twee plaatsingsrondes. Eerst één voor de kleine groep scholen waar Waldorf aan de Werf aan mee doet en da 4 weken later voor alle andere scholen in Amsterdam. Waldorf aan de Werf doet mee in de eerste ronde. Op die manier kan je, als je kind wordt uitgeloot, nog mee doen met de reguliere aanmeldingsronde. 

Kinderen ouder dan vier jaar (zij-instroom) 

Is je kind ouder dan vier jaar en wil je  overstappen naar waldorf aan de Werf? Stuur dan een mail naar: administratie@wadw.school. Vermeld hierbij je voor- en achternaam, 06- nummer, naam en geboortedatum van je kind.​​​

 

Als er plaats is voor jouw kind in onze klassen, start de ‘zij-instroom procedure’:

 

 • We sturen je twee formulieren om in te vullen

 • Zodra we de ingevulde formulieren hebben ontvangen, plannen we een intakegesprek met onze Intern begeleider Noor Zomerman.

 • In dit gesprek worden de mogelijkheden besproken om te onderzoeken of je kind en de school goed bij elkaar passen. 

 • Als er van beide kanten (vanuit ouders en school) geen bijzonderheden zijn dan wordt er ca 3 dagen proefgedraaid in de klas.

 • Na afloop van deze meeloopdagen valt de definitieve beslissing om te starten.