Waar staat "VRIJE SCHOOL" VOOR?


De term ‘vrij’ in de naam ‘vrijeschool’ slaat niet op het vrij laten van het kind. De term leidt daarom ook dikwijls voor verwarring. Er wordt mee bedoeld: de school wil haar pedagogische visie in vrijheid (oorspronkelijk: zonder overheidsbemoeienis) kunnen realiseren. Waldorf is de internationale naam voor vrijeschool, vandaar dat wij deze naam hanteren.

Waarom wordt deze school opgericht?


Er is een groeiende behoefte aan Waldorf onderwijs. Er zijn nu veel kinderen die geen plek kunnen krijgen op de andere Waldorf scholen in Amsterdam, omdat deze maar beperkte capaciteit en veel aanmeldingen hebben. Aangezien Amsterdam Noord een groot stadsdeel is en overige scholen niet aan de vraag kunnen voldoen (tussen de 40 en 60% wordt uitgeloot) zien we mogelijkheden voor een nieuwe Waldorfschool aan de westkant van Amsterdam Noord.

ZIJN ER WEL VOLDOENDE LEERKRACHTEN?


Dat is een terechte zorg en is ook een onderwerp wat we al besproken hebben met de Geert Groote School (overkoepelende Waldorf school in A'dam). Er zijn echter tegenwoordig veel meer mogelijkheden dan vroeger voor leraren om zich om te scholen tot Waldorf docent. Ook verwachten wij dat de nieuwe school 'pioniers' trekt. Ouders en leraren die onderdeel uit willen maken van dit nieuwe initiatief in het energieke Amsterdam Noord. Momenteel is er ook veel interesse vanuit leraren om zich om te willen scholen. Dit is ook te zien aan de vele stagiaires op diverse Waldorf scholen. De Geert Groote School ziet hierin geen obstakels.

een goede school?

 

De school zal langzaam starten, met enkele (kleuter)klassen en leerkrachten. Gezien het succes van vrijeschool Kairos hebben we goede hoop dat ook onze school snel kan groeien. De school zal nieuw zijn maar het onderwijs is dat niet. Het Waldorf onderwijs heeft zich in de loop der laren al lang bewezen. Resultaten van de andere Waldorf scholen in Amsterdam (Kairos en de Geert Groote School) zijn positief. Zie deze link voor de gegevens van GGS. Kairos is zelfs uitgenodigd door de onderwijsinspectie om het komende jaar naar de beoordeling 'uitmuntend' te streven.

Wanneer zal de school starten?


Dat is nog niet bekend maar het ziet er naar uit dat we in 2020 kunnen openen. Het heeft onder andere te maken met nieuwe wetgeving die in de maak is, met aanvragen en bestuursbesluiten.


Waar zal de school komen?
 

Ook dat is nog niet bekend maar wij concentreren duidelijk op de westkant van Noord met name ook door de toekomstplannen van Amsterdam omtrent het nieuw te ontwikkelen Stad-Haven stadsdeel en de aansluiting met het NDSM gebied.

Hoe gaat de school eruit zien?


Ook dat is nog niet bekend maar zoals in de visie te lezen valt willen wij een buurtschool zijn die veel waarde hecht aan de groene omgeving en creatieve energie die in Amsterdam Noord West te vinden is. Daarnaast willen we een interculturele school zijn dus in de beelden in het gebouw zal hier ook aandacht aan worden besteed.