Waar staat "VRIJESCHOOL" voor?

De term ‘vrij’ in de naam ‘vrijeschool’ slaat niet op het vrij laten van het kind. De term leidt daarom ook dikwijls voor verwarring. Er wordt mee bedoeld: de school wil haar pedagogische visie in vrijheid (oorspronkelijk: zonder overheidsbemoeienis) kunnen realiseren. Waldorf is de internationale naam voor vrijeschool, vandaar dat wij deze naam hanteren.

Waarom is deze school opgericht?

Er zijn veel kinderen die geen plek kunnen krijgen op de andere Waldorf scholen in Amsterdam, omdat deze maar beperkte capaciteit en veel aanmeldingen hebben. Amsterdam Noord is een groot stadsdeel en extra ruimte voor Waldorf onderwijs maakt dat we nog beter kunnen inspelen op deze behoefte en op de ontwikkelingen van vandaag de dag die vragen om onderwijs waar alle kinderen mogen zijn wie ze willen zijn zonder dat dit gevolgen heeft voor de kansen die ze hebben op school en later op de arbeidsmarkt.

Waldorf onderwijs gaat er vanuit dat ieder kind anders is en anders leert en ontwikkelt. Hier wordt ook rekening mee gehouden in bijvoorbeeld de lesstof die op verschillende manieren aan kinderen wordt aangeboden. Zodat er altijd een manier tussen zit die goed aansluit bij het kind.

 

Er is veel respect voor de persoonlijke ontwikkeling en de groei van het kind. En ook respect voor de omgeving waar we ons in bevinden. In een tijd waar we soms naast elkaar lijken te leven en elkaar niet altijd goed kunnen begrijpen. Niet gek dus dat er een groeiende behoefte aan Waldorf onderwijs is.

 

In Amsterdam zitten kinderen van ouders die op elkaar lijken steeds vaker bij elkaar op school. Dit is voor geen enkel kind goed en draagt niet bij aan een samenleving waar we melt elkaar leven en iedereen dezelfde kansen krijgt.  

 
Het is tijd voor een school waar kinderen, opvoeders, leerkrachten en de buurtbewoners zich gezien, gehoord en gewaardeerd voelen. Zijn wie je bent en verbonden zijn met elkaar. Daarom is Waldorf aan de Werf opgericht. 

 

Zijn er wel voldoende leerkrachten?

Het lerarentekort treft ook het Amsterdamse onderwijs. 

Waldorfonderwijs groeit niet alleen qua populariteit onder opvoeders, ook leerkrachten weten steeds beter hun weg naar Waldorfscholen te vinden. Vroeger kon je alleen voor de klas staan als je de vrijeschool pabo hebt gedaan. Tegenwoordig zijn er meer mogelijkheden voor leraren om zich om te scholen tot Waldorfdocent. En hier wordt gebruik van gemaakt, steeds meer docenten stromen op deze manier de Waldorfscholen in.

 

Als nieuwe school trekken we op alle fronten pioniers aan: opvoeders die geloven in een samenleving waar iedereen meetelt, leerkrachten die echt het verschil willen maken door te werken op een Waldorfschool waar het volledige verhaal van het kind en onze geschiedenis centraal staat. Tot slot vallen we onder het bestuur van Geert Groote School en deze voorziet geen obstakels in de werving van leerkrachten.

Is Waldorf aan de Werf een goede school?

De school zal langzaam starten, met enkele (kleuter)klassen en leerkrachten. Gezien het succes van vrijeschool Kairos hebben we goede hoop dat ook onze school snel kan groeien. De school zal nieuw zijn maar het onderwijs is dat niet. Het Waldorf onderwijs heeft zich in de loop der laren al lang bewezen. Resultaten van de andere Waldorf scholen in Amsterdam (Kairos en de Geert Groote School) zijn positief. Zie deze link voor de gegevens van GGS. Kairos is zelfs uitgenodigd door de onderwijsinspectie om het komende jaar naar de beoordeling 'uitmuntend' te streven.

Wanneer start de school? 

De school start in augustus 2020 met 2 kleuterklassen en 1 eerste klas (groep 3). 


Wat is de locatie van de school?

Het is nog niet bekend waar Waldorf aan de Werf komt maar wij concentreren duidelijk op de westkant van Noord met name ook door de toekomstplannen van Amsterdam omtrent het nieuw te ontwikkelen Stad-Haven stadsdeel en de aansluiting met het NDSM gebied. We worden eerst tijdelijk ondergebracht in een bestaande school met ruimte om uiteindelijk te verhuizen naar een definitieve lokatie op of rond de NDSM werf. 

Hoe kan ik mijn kind(eren) aanmelden?

Dat kan op dit moment via onze website: inschrijven.  Dit is echter nog niet de officiële aanmelding maar hierdoor ontvang je wel de laatste updates. De echte inschrijvingen zullen binnenkort (mei 2020) openen daarom is het belangrijk ons op Facebook en via de nieuwsbrief in de gaten te houden. Het is niet erg als je kind op een andere school al is aangemeld. Je kan op tijd nog omschakelen naar Waldorf aan de Werf.
 

Hoeveel plekken zijn er?

We starten met 2 kleuterklassen en een eerste klas (groep 3). 

Wat doen jullie als er meer aanmeldingen dan plaatsen zijn?

In het geval dat het meer aanmeldingen zijn dan beschikbare plaatsen zullen wij waarschijnlijk een loting houden om de plaatsen eerlijk te verdelen.

Gaan jullie ook een vrijwillige ouderbijdrage vragen? En is al bekend hoe hoog deze wordt?

Ja, Waldorf aan de Werf zal ook een vrijwillige ouderbijdrage vragen, waarbij we het belangrijk vinden dat iedereen mee kan doen. Afhankelijk van uw inkomen ligt de bijdrage (die vrijwillig is) op een bedrag tussen de € 0,00 en €225,00 (het maximum dat door de gemeente is vastgesteld). 

Wat kan ik doen om jullie te ondersteunen? 

Het oprichten van een school kost veel tijd en energie en voor een aantal initiatieven hebben we ook nog eens extra budget nodig. Kan je onze financieel ondersteunen of met met je tijd, energie en expertise dan horen wij da€t natuurlijk graag via e-mail.  

Wat zijn de lestijden?

Wij, de ouders die de school oprichten, hebben allemaal de voorkeur voor een continuerooster. Dat zou beteken dat de schooltijden van 08.30 uur tot 14.00 uur zijn. 
 

Met welke BSO’s werken jullie samen?

Het is nu nog niet bekend met welke BSO's wij gaan samenwerken en hoe deze samenwerking eruit zal zien. 

Wat is jullie onderwijs visie?

Onze onderwijs visie kan je vinden op deze website: onderwijs visie Waldorf aan de Werf

Hoe gaan jullie praktisch invulling geven aan het interculturele en inclusieve karakter van de school?

Op verschillende manieren zorgen we ervoor dat hier aandacht voor is. Het begint bij de schoolleiding en wie er voor de klas staat. We zoeken actief naar een team dat hier invulling aan kan geven. Daarnaast starten we een werkgroep die zich buigt over de vraag welke voorwaarden essentieel zijn voor een inclusieve leer- en werkomgeving.  De bevindingen worden onder andere vertaald in het actualiseren van het curriculum, het ontwikkelen van het schoolbeleid en de pedagogische visie.

Hoe gaan jullie om met religies?

Waldorf aan de Werf is  geen religieuze school. Wij geven aandacht aan verschillende feesten en verhalen van verschillende (religieuze) oorsprong. Wat vor de identitietsvorming van een kind belangrijk is, is voor ons als school ook belangrijk. Dit betekent dat we ruimte geven aan iedere identiteit. Dit vertalen we onder andere in ons burgerschapsonderwijs en de aandacht voor vele verhalen.

Wat verwachten jullie van ouders?

Ouders spelen een belangrijke rol op onze school. Niet alleen de ouders, maar ook alle opvoeders zijn voor ons van belang om de ontwikkeling van het kind positief te stimuleren want 'it takes a village to raise a child'. Als school hebben wij hier onze verantwoordelijkheid en plicht in, zonder de opvoeders kunnen we hier maar een deel in verwezenlijken. Omdat we willen dat alle kinderen gelijke kansen krijgen werken we daarom actief met en ondersteunend aan de opvoeders. Hoe we hier concreet invulling aan gaan geven wordt de komende periode bekend.