Aanmelden leerlingen

 

Zij-instroom

Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar, voor leerlingen die geboren zijn in de periode 1 oktober 2013 t/m 31 augustus 2015. Voor jongere kinderen (geboren tussen 1 september 2015 en 30 april 2017) hebben wij helaas geen plaats meer, in die leeftijdsgroep waren zoveel aanmeldingen dat geloot moest worden.

 

Aanmeldprocedure zij-instroom:

  • Meld je kind aan door dit aanmeldformulier in te vullen. 

  • Uiterste sluitingsdatum om aan te melden is donderdag 18 juni 2020.

  • Alle ouders worden uitgenodigd voor een intakegesprek.

  • De intakegesprekken vinden plaats in de periode 22 t/m 26 juni 2020. 

  • Naar aanleiding van het intakegesprek en overdracht huidige school wordt de plaatsing afgewogen.

  • Als jouw kind geplaatst is, ontvang je een bewijs van inschrijving ingaande per 1 augustus 2020. 

 

Jongere kinderen

Kinderen die na 30 april 2017 zijn geboren, kan je aanmelden in de volgende lotingsronde. Waldorf aan de Werf volgt het beleid van Vrijeschool Kairos (lees hier meer). Hierover volgt de komende maanden meer informatie.


Kinderen waarvan een ouder broertje of zusje wordt geplaatst in een hogere klas (als zij met elkaar in gezinsverband leven) krijgen voorrang op een plaats.ontvangen van de gemeente om je voorkeursscholen op te geven?

 

Vul deze vooral in en lever dit in volgens de aangegeven richtlijnen. Het is belangrijk dat je kind in elk geval een plek heeft op een school, wij kunnen je helaas geen garantie geven dat hij of zij straks geplaatst wordt op Waldorf aan de Werf.

Voorrang en loting

  • Mits aangemeld binnen de genoemde aanmeldperiode, is er voorrang voor kinderen van de ouderinitiatiefgroep Waldorf aan de Werf.

  • Vanuit het oogpunt van kansengelijkheid voor ieder kind wordt een deel van de plaatsen gereserveerd voor leerlingen die een VVE indicatie hebben gehad en/of met een migratie-achtergrond. 

  • Bij overaanmelding wordt geloot.