Intentieverklaring zij-instroom 1e klas (groep 3) start sept 2020

Voorletter(s) + Achternaam ouders/verzorgers

Verklaren hierbij voornemens te zijn onze zoon/dochter te plaatsen op basisschool Waldorf aan de Werf in Amsterdam Noord per september 2020. Onze zoon/dochter zal dan plaats nemen in de 1e klas (groep 3) van deze nieuwe basisschool onder het bestuur van de Geert Groote School Amsterdam.