Nog even geduld a.u.b.

We krijgen heel veel vragen van jullie en we begrijpen dat jullie op hete kolen zitten. Wij vinden het ook erg vervelend dat er zo vlak voor de zomervakantie nog onzekerheden zijn. We vragen om jullie begrip hiervoor: door allerlei omstandigheden is er helaas een heel krap tijdspad ontstaan. Achter de schermen wordt heel hard gewerkt om alles te regelen!

We zijn al drie jaar bezig met een prachtige school te creëren die echt uniek wordt. We voelen de enorme bevlogenheid van iedereen die zijn steentje bijdraagt nu en straks.  We zijn ook een beginnende school en daardoor is nog niet alles af.  We vertrouwen erop dat het lerarenteam, samen met de ouders en de betrokkenen vanuit het schoolbestuur, passende oplossingen zal vinden voor zaken die niet direct af zijn of lopen zoals we zouden willen. Het fijne is dat jullie als eerste ouders hier ook een rol in kunnen spelen. Samen bouwen we aan Waldorf aan de Werf, als een veilige en inspirerende omgeving voor onze kinderen. We vragen jullie vertrouwen dat er binnenkort een goed lerarenteam staat en dat er een goed fundament gebouwd is. De rest gaat groeien, met warme ondersteuning van ons allemaal. Een kleine update: • Er is een locatie gevonden. We wachten nog op de laatste handtekening en dan horen jullie het. • Er zijn 3 leerkrachten en een schoolleider aangenomen. Ook hier wachten we op de laatste formele stappen en dan stellen we hen graag aan jullie voor. • Er zijn gesprekken met BSO organisaties. Nu de locatie is gevonden, worden deze gesprekken komende week concreet. • We streven ernaar komende woensdag 17 juni a.s. antwoorden te hebben op zoveel mogelijk vragen in een uitgebreide nieuwsbrief. • Wij proberen tevens eind volgende week een online informatieavond te organiseren voor alle vragen. In verband met dit volgende nieuwsbericht is de huidige aanmeldperiode verlengd tot 19 juni 2020, 16:00 uur.