Praktische nieuwtjes

Bijgewerkt: aug 14

Nu het team bekend is worden er bijna dagelijks nieuwe praktische zaken bekend. In dit bericht de laatste nieuwtjes:


Continurooster

We gaan werken met een continurooster: de kinderen gaan alle weekdagen naar school van 8:30-14:00 uur.


Bewegende Klas

In alle klassen wordt gewerkt met De Bewegende Klas. De bewegende klas onderscheid zich van de reguliere vrijeschoolklas door drie aspecten;

  • de flexibele inrichting van de klas,

  • de kring

  • de rol van de leerkracht in de bewegende klas.


Lees alles over de bewegende klas op de speciale pagina.


Buitendag

Het vrijeschoolonderwijs hecht veel waarde aan de wijsheid van de natuur en de dynamiek van de seizoenen. De seizoensgebonden jaarfeesten zorgen voor een besef van het jaarverloop en verbondenheid met de natuur. Daarom gaan wij 1 dag per week, de hele dag, naar buiten met de klas.


BSO

Nu de locatie bekend is, worden ook de gesprekken met BSO aanbieders concreet. Vanuit de school zetten we in op een inpandige BSO voor waldorf aan de Werf. Daarnaast staat het ouders vrij om zelf een BSO aanbieder te vinden en te kiezen.


VVE en peutergroep

Helaas is het door het zeer korte tijdsbestek niet mogelijk om al in augustus een VVE-groep te starten. We zijn ons ervan bewust dat dit voor sommige ouders een belangrijk aspect is in de schoolkeuze en gaan dit dan ook zeker snel in de toekomst organiseren.