Waar zijn we verder mee bezig?

Bijgewerkt: aug 14

De komende weken zitten we natuurlijk niet stil. Zo zijn we druk met de aanmeldingen en intakegesprekken maar ook nog een aantal andere zaken.


Projectgroep curriculum

Vanuit de ouderinitiatiefgroep is een Projectgroep Curriculum voorbereid, die binnenkort aan de slag gaat met docenten en schoolleider om het het curriculum van het Waldorfonderwijs te actualiseren. Doel is het inclusiever maken van het curriculum met een duidelijke rol voor wereldburgerschap in de verhalen en de lesstof. De docenten en schoolleider maken deel uit van deze projectgroep. Hanane Abaydi doet de programmacoördinatie.


Schoolgebouw en schoolplein

De school moet worden ingericht, de bibliotheek gevuld met mooie inclusieve boeken en het schoolplein groener worden gemaakt. Dit kunnen we niet alleen, dus hiervoor roepen we de komende tijd jullie hulp in. We zijn een startende school dus we hebben ieders hulp hard nodig!


Dus: heb je groene vingers, twee rechterhanden of andere creatieve ideeën en wil je een steentje bijdragen? Stuur een mail naar info@wadw.school met wat je zou willen en kunnen bijdragen!


Oudervereniging en ALV

Aan de ouders die hun kind op Waldorf aan de Werf hebben wordt gevraagd of ze lidwillen worden van de oudervereniging. Hier zal nog aparte informatie over komen. Op de eerste ALV zullen we uiteenzetten hoe de oudervereniging bijdraagt aan de school. De vrijwillige ouderbijdrage krijgt een andere vorm, hierover later meer.